Szkło do kuchni w 11 dni. Gwarancja terminu

 

Regulamin promocji

1. Promocja jest ważna od dnia ogłoszenia do odwołania.
2. Terminy:
Firma Szkło-Tech zobowiązuje się do wykonania kompletnej usługi montażu szyb dekoracyjnych na ścianach kuchennych w następujących terminach:
a) dla szyb lakierowanych na jeden kolor lacobel - 11 dni
b) dla szyb laminowanych z wydrukowaną grafiką niehartowanych - 16 dni
c) dla szyb laminowanych z wydrukowaną grafiką hartowanych - 21 dni
W tym czasie firma Szkło-Tech dokona pomiarów w miejscu montażu, oraz przygotuje i zamontuje szyby.
3. W przypadku niedotrzymania powyższych terminów firma Szkło-Tech obniży uzgodnioną cenę usługi o 1% za każdy dzień spóźnienia do maksymalnej wysokości 50%.
4. Sposób obliczania terminów.
Określenia 11 dni, 16 dni i 21 dni oznaczają pełne dni robocze kalendarzowe bez sobót, niedziel i bez dni ustawowo wolnych od pracy. Bieg terminów rozpoczyna się od dnia następnego po otrzymaniu zaliczki przez firmę Szkło-Tech. Do biegu terminów nie wlicza się dni w których konieczne jest oczekiwanie na działanie klienta ani dni od daty wysłania klientowi wizualizacji projektu do daty jej akceptacji.