Jakość, dokładność

Szkło-Tech dokłada wszelkich starań, żeby dostarczać klientom wyroby szklarskie najwyższej jakości. Wewnętrzna kontrola jakości nie dopuszcza do sprzedaży szyb niezgodnych z normami. Naszym celem jest całkowite wyeliminowanie wad szkła oraz największa możliwa do osiągnięcia precyzja wymiarów.

Oto najważniejsze wytyczne zawarte w polskich normach:

Jakość szyb

Procedura oceny jakości: Należy patrzeć na szybę w kierunku prostopadłym z odległości 2 m w świetle rozproszonym padającym zza pleców badającego. Jeżeli w tych warunkach nie widać wad punktowych lub rys to jakość jest bardzo dobra. Dopuszczalna jest jedna wada punktowa o średnicy do 3 mm oraz wady punktowe o średnicy do 1,5 mm. Rysy widoczne w tych warunkach są niedopuszczalne.

Dokładność wymiarów dla szyb

Każda krawędż szyby może różnić się od zadanego wymiaru maksymalnie o 1 mm. Różnica w długości przekątnych może wynosić maksymalnie 3 mm.

Dokładność wymiarów dla szkła hartowanego

Ze względu na technologię produkcji szkła hartowanego dopuszcza się znacznie większe różnice. Każda krawędż może różnić się od zadanego wymiaru o 2,5 mm. Dopuszczalne jest wygięcie szyby o 3 mm na każdy metr.

Dokładność pomiarów

Pomiary z natury w miejscu montażu szkła wykonuje się z różną dokładnością w zależnosći od potrzeb i mierzonej wartości. Dokładność nigdy nie jest lepsza niż 1 mm.

Dokładność montażu

Montażyści Szkło-Techu słyną z wielkiej staranności i precyzji. Dużą wagę przykładają zwłaszcza do estetyki paneli kuchennych. Lustra, kabiny prysznicowe i inne wyroby także są montowane bardzo starannie. Prosimy jednak pamiętać o różnych ograniczeniach:

  • Pomiar dokonywany jest z dokładnością do 1 mm (używamy dalmierza Leica).
  • Pion i poziom wytyczamy z dokładnością 1 mm na 1 metr (laser krzyżowy PRO LK4V4H).
  • Szyby docinamy z dokładnością do 1 mm. Różnica w długości przekątnych może wynosić maksymalnie 3 mm. Dla szyb hartowanych dokładność jest mniejsza (patrz wyżej).
  • Błędy mogą się sumować, na przykład błąd pomiaru + błędy na kilku szybach mogą dać teoretycznie łączną wartość kilkunastu milimetrów.
  • Miejsca montażu rzadko są równe i proste, dotyczy to zwłaszcza starego budownictwa. Montaż idealnie płaskich i prostych szyb na krzywym podłożu uwidacznia jego nierówności.

Doświadczeni montażyści Szkło-Techu zazwyczaj przezwyciężają powyższe trudności. Niedokładności na łączeniach szyb rzadko przekraczają 1 mm. Dopasowanie wymiarów szkła do podłoża zależy od precyzji jego wykonania. W idealnych warunkach błąd nie przekracza 3 mm. Ze względów technicznych muszą występować szczeliny dylatacyjne.