RODO

Szkło-Tech sp. z o.o.
ul. Robotnicza 10a
25-558 Kielce
NIP: 959-198-64-10

 

Informacja

o przetwarzaniu danych osobowych

 

  • Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz z Ustawą z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

  • Jesteśmy administratorem danych osobowych.

  • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy. Jest to zgodne z prawem na mocy artykułu 6 punktu 1b powyższego rozporządzenia.

  • Po wykonaniu umowy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Nasz interes prawny polega na przetwarzaniu danych dla ewentualnych przyszłych celów dowodowych oraz na możliwości ewentualnego przyszłego świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

  • Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych uzyskają Państwo w siedzibie naszej firmy (adres znajduje się w nagłówku tej informacji).

  • Inspektor ochrony danych nie został przez nas wyznaczony zgodnie z art. 37 powyższego rozporządzenia.

  • Okres przetwarzania danych osobowych ograniczony jest trwałością sprzedanych przez nas produktów i usług oraz terminem przydatności danych do celów dowodowych.

  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osoba ta ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także ma prawo do przenoszenia danych.

  • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • Podanie danych osobowych jest warunkiem przyjęcia zamówienia (zawarcia umowy).